Vores vision er at få skabt en holdningsændring, så ingen længere smider plastik, tyggegummi, cigaretskod og andet affald udenfor skraldespandene. Jo mindre skrald der er i byerne, jo mindre skrald ender i naturen og i de danske farvande. Det kan synes underligt at lægge ud på Frederiksberg, men det er her, vi bor, og vi tænker, at det er rigtigt at begynde lokalt og derfor med os selv. 

Vores motto er: ”Ren by, rent miljø og rent hav”.

Vi ønsker, at det bliver lige så socialt uacceptabelt at smide skrald, som det i dag er uacceptabelt at ryge på de danske sygehuse. Når holdningsændringen er slået igennem i alle kommunerne, ønsker vi i denne sammenhæng at blive “arbejdsløse”.

Tænk, hvis …

 

Forandring sker bedst i et fællesskab. Sammen kan vi gøre en forskel. Vi tager ansvar for miljøet omkring os ved at skabe en holdningsændring til skrald. Når borgere, institutioner,  erhvervsdrivende, kommuner og staten går sammen og sammen tager ansvar ved at gøre byerne, naturen og de danske farvande omkring os rene  – helt rene, så er vi ved målet. Det gør vi ved at skabe en holdningsændring til affald. Vi ønsker alle sammen det samme: ren by, ren natur og rent hav: lokalt, nationalt og globalt.

Kom og vær’ med og signaler, at du også ønsker en holdningsændring. 

 

Det sociale element

Der er også et andet element i vores projekt: Man kommer ud, man får bevæget sig, man lærer andre lokale at kende, man bliver mere lokalt forankret, og dermed tager man mere ejerskab for sin by. Desuden vil mange få erfaringen, at det er rart at gøre gavn og blive opmærksom på, at det giver energi at bidrage lokalt, nationalt og globalt samtidigt. 

Derfor er en skraldegåtur en bevægelse for livet.